Македонски

Ние ќе ве информираме и советуваме бесплатно на вашиот мајчин јазик за сите теми во секојдневниот живот, на пр. власти, училишта, работа, финансии, интеграција, дозвола за престој, натурализација, домување, осигурување, итн. Ние ќе ви помогнеме со формулари и писма и воспоставување контакт со властите и јавните институции.

Wir verwenden Cookies und Analysetools, um diese Webseite nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Mit der Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden.