Kurdi/Kurmanci

Em zaniyary u şireta bi Zimanê we yê daykê li ser hemi Babetên rojê bê Pere (belaş) dideyin we. Bu minak Babtên girêdai Damudezgehên Hikumetê, Xandingehê, Pirsigrêkên Aburi, tevlibuna civaki, Mafê Runiştinê, babetê hawilati bunê u Pirsgrêkên Xani ditin, herwesa Pirsên Awlekariyê, herwesa di wari Sigortê.Em Harikariên we dikeyin ji bo na pir kirna Istimare u nivisina Nameya.Herwesa em têkeliy gel Berpirs u serlêdan di gel Saziyên cuda cuda detinin.

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf!

Kontakt und Öffnungszeiten →
Wir verwenden Cookies und Analysetools, um diese Webseite nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Mit der Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden.