کۆمخه‌باتا راگهاندنێ

ئه‌م ب ئاوایێ بێ¬په‌ره‌ و ب زمانێ ته‌ یێ زکماکی د هه‌می مژارێن
 ژیانا رۆژانه‌ و ئاسایی، وه‌ک میناک رێڤه‌به‌ری، دبستان، کار، بابه‌تێن ئابۆری،
 سازبوون دگه‌ل جڤاکێ، ده‌ستوورا مایینا ده‌مکی ژبۆ ئارمانجه‌که‌ دیارکری،
 وه‌رگرتنا مافێ وه‌لاتیبوونێ، مایین، سیگۆرتا و هه‌ر وه‌کی دن ئاگاهی و شێورینێ ددن ته‌.
 ئه‌م د تژیکرنا فۆرمان و نڤیسینا نامه‌یان د ئالیکاریا ته‌ دکن و ب رێڤه‌به‌ری و
 ئه‌نستیتوویێن گه‌له‌مپه‌ری را دکه‌ڤن تێکلیێ.

ب مه‌ را بکه‌ڤه‌ تێکلیێ!

تێکلی و سائه‌تێن خه‌باتێ →
Wir verwenden Cookies und Analysetools, um diese Webseite nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Mit der Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden.