سازمان ویژه امور ادغام و درک

ما از سال 1965، در حال ارائه خدمات خود در زمینه ادغام هستیم. ما بین مهاجران و افراد محلی ارتباط برقرار می‌کنیم و درک متقابل را ترویج می‌دهیم. ما طیف گسترده‌ای از خدمات پشتیبانی، از دوره‌های روزانه آموزش زبان آلمانی گرفته تا خدمات ترجمه شفاهی شایسته و اطلاعات و خدمات مشاوره چند زبانه را برای کمک به افراد در زمینه خودیاری ارائه می‌دهیم.

با ما تماس بگیرید!

ساعات کار و برقراری تماس →
Wir verwenden Cookies und Analysetools, um diese Webseite nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Mit der Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden.